Zastupanje u sudskim i arbitražnim postupcima

Odvjetničko društvo Borić i partneri d.o.o. može Vam pružiti usluge pravnog zastupanja i savjetovanja u slijedećim postupcima:
  • Zastupanje u parničnim postupcima pred sudovima
  • Zastupanje u upravnim postupcima pred nadležnim upravnim tijelima i upravnim sudovima
  • Zastupanje u ovršnim postupcima pred javnim bilježnicima i sudovima
  • Zastupanje pred domaćim i međunarodnim arbitražnim tijelima
  • Zastupanje u postupcima priznanja stranih sudskih odluka i arbitražnih pravorijeka kao i njihova izvršenja
  • Savjetovanje i izrada strategije vođenja postupaka
  • Sastavljanje izvanrednih pravnih lijekova, ustavnih tužbi i podnošenje zahtjeva za ocjenu ustavnosti i zakonitosti

Upravljanje internet stranicama EasyEdit CMS

vrh stranice