Zaštita potrošača

U području prava zaštite potrošača Odvjetničko društvo Borić & partneri d.o.o. može Vam ponuditi sljedeće usluge:
  • Zastupanje u individualnim sporovima u vezi povreda prava potrošača
  • Zastupanje u sporovima povodom kolektivnih potrošačkih tužbi
  • Pravno savjetovanje u vezi usklađenosti poslovanja sa propisima o zaštiti potrošača i propisima Europske unije
  • Zastupanje i savjetovanje u pregovorima radi postizanja izvansudskih rješenja potrošačkih sporova te sastavljanje sporazuma o izvansudskoj nagodbi
  • Pravno savjetovanje u vezi usklađenosti marketinških kampanja u trgovini sa propisima o zaštiti potrošača

Upravljanje internet stranicama EasyEdit CMS

vrh stranice