Trgovačko pravo i pravo društava

U području trgovačkog prava i prava društava Odvjetničko društvo Borić & partneri d.o.o. može Vam pružiti sljedeće usluge:
  • Izrada due diligence izvještaja o stanju imovine, prava i obveza trgovačkog društva u svrhu procjene njegove vrijednosti ili preuzimanja vlasništva nad poslovnim udjelima ili kupoprodaje dionica 
  • Sastavljanje ugovora o spajanju i pripajanju (Merger & Acquisition Agreements), uključujući vođenje pregovora i sastavljanje transakcijskih ugovora
  • Izrada ugovora o kupoprodaji (Share Deal & Asset Deal)
  • Sastavljanje statusnih dokumenata za osnivanje trgovačkih društava i podružnica (društveni ugovori, izjave o osnivanju društva i dr.)
  • Provjera pravne i regulatorne usklađenosti akata trgovačkog društva
  • Pravno savjetovanje u vezi s pitanjima korporativnog upravljanja
  • Izrada internih akata trgovačkih društava i podružnica
  • Zastupanje pred nadležnim tijelima u trgovačkim sporovima, stečajnim postupcima, postupcima predstečajne nagodbe te postupcima likvidacije trgovačkih društava i podružnica

Upravljanje internet stranicama EasyEdit CMS

vrh stranice