Radno pravo

U području radnog prava Odvjetničko društvo Borić & partneri d.o.o. može Vam ponuditi sljedeće usluge:
  • Izrada općih akata poslodavca (pravilnika o radu i drugih odluka poslodavca)
  • Izrada ugovora o radu, kolektivnih ugovora i sporazuma s radničkim vijećem
  • Izrada menadžerskih ugovora i ugovora o radu s rukovodećim osobljem
  • Pravno savjetovanje i zastupanje u sporovima radi utvrđenja nedopuštenosti otkaza, diskriminacije i uznemiravanja
  • Pravno savjetovanje u pogledu svih aspekata zaštite na radu
  • Pravno savjetovanje u pregovorima sa sindikatima u postupku sklapanja i izmjena kolektivnog ugovora
  • Izrada potrebne dokumentacije za pribavljanje dozvola za boravak i rad stranaca
  • Savjetovanje u vezi zapošljavanja i otkazivanja ugovora o radu te menadžerskih ugovora
  • Izrada programa zbrinjavanja viška radnika

Upravljanje internet stranicama EasyEdit CMS

vrh stranice