Leasing

Odvjetničko društvo Borić & partneri d.o.o. raspolaže dugogodišnjim iskustvom pravnog savjetovanja u području leasinga. Pravno savjetovanje našeg odvjetničkog društva u području leasinga uključuje i sastavljanje corporate compliance procedura, kao i praćenje usklađenosti općih akata leasing društva s zakonskim promjenama. 
Klijentima u ovoj djelatnosti pružamo cjelokupnu uslugu: od sastavljanje osnivačke dokumentacije i savjetovanja pri osnivanju leasing društva, zatim sastavljanje obrazaca ugovora o leasingu, općih uvjeta poslovanja i sve prateće dokumentacije pa do provođenja prisilne naplate tražbina iz ugovora o leasingu. Navedene usluge uključuju i prilagodbu obrazaca ugovora kao i sadržaja općih uvjeta poslovanja zakonskim propisima o zaštiti potrošača.

Osim navedenog, redovito surađujemo s Hrvatskom agencijom za nadzor financijskih usluga kao i drugim nadležnim upravnim tijelima.

Upravljanje internet stranicama EasyEdit CMS

vrh stranice