Intelektualno vlasništvo

U području zaštite intelektualnog vlasništva Odvjetničko društvo Borić & partneri d.o.o. može Vam ponuditi sljedeće usluge:
  • Registracija žiga, patenata i industrijskog dizajna
  • Savjetovanje u području autorskih i srodnih prava
  • Zastupanje u postupcima zaštite autorskih i srodnih prava
  • Izrada ugovora o licenci, ugovora o autorskom djelu i srodnih ugovora

Upravljanje internet stranicama EasyEdit CMS

vrh stranice