Bankarstvo i financije

Odvjetničko društvo Borić & partneri d.o.o. ima bogato iskustvo u zastupanju banaka u sporovima u vezi zaštite potrošača, uključujući i zastupanje u kolektivnim potrošačkim sporovima.
Klijentima u području bankarstva i financija pružamo kvalitetne i sveobuhvatne pravne usluge, a koje se sastoje u pružanju pravnog savjetovanja, izradi pravnih mišljenja, statusnih promjena i ugovora. Navedene usluge obuhvaćaju i sastavljanje općih uvjeta poslovanja kao i reviziju postojećih uvjeta poslovanja obzirom na zakonske odredbe o potrošačkom kreditiranju. Osim navedenog, imamo bogato iskustvo u sastavljanju instrumenata osiguranja naplate tražbina: sporazuma o osnivanju založnog prava na nekretninama, poslovnim udjelima, poslovnim računima, policama osiguranja te pravu građenja.

U slučaju nemogućnosti postizanja izvansudskog rješenja spora, Odvjetničko društvo Borić & partneri d.o.o. pruža usluge zastupanja u parničnim postupcima, postupcima prisilne naplate tražbina te postupcima mirenja u svrhu izvansudskog okončanja sporova. Također, pružamo i usluge zastupanja u stečajnim postupcima i postupcima zaključenja predstečajnih sporazuma u kojima smo stekli opsežno iskustvo.

Upravljanje internet stranicama EasyEdit CMS

vrh stranice