USLUGE

KONTAKT

 

Odvjetničko društvo Borić & Partneri d.o.o. pruža pravne usluge u području cjelokupnog privatnog prava.
U nastavku smo Vam slobodni predstaviti naše usluge po odabranim granama prava.

 

PODRUČJA RADA

Borić & Partner Rechtsanwälte GmbH

 

Josipa Marohnića 1,Hypo Centar – B3

 

HR-10 000 Zagreb

 

Telefon: +385 (1) 4924 500

 

Telefax: +385 (1) 4924 529

 

E-Mail: office@boric.hr

 

 

 

 

© Copyright 2011. Borić&Partneri