USLUGE

PODRUČJE RADA

 

Odvjetničko društvo Borić & Partneri d.o.o. pruža pravne usluge u području cjelokupnog privatnog prava. U nastavku smo Vam slobodni predstaviti naše usluge po odabranim granama prava.

 

PODRUČJE RADA

RADNO PRAVO

U poslovanju svakog duštva presudnu ulogu imaju radnici. Međutim, kada je riječ o zapošljavanju, rijetke stvari su jednostavne. Zakonska prava radnika, njihove osobne potrebe i kulturna očekivanja u isto vrijeme predstavljaju i priliku i rizik.

Zakoni i propisi u vezi radnih odnosa su složeni, zbunjujući, a ponekad i kontradiktorni. Poslodavčevo nepoznavanje vlastitih prava – ili nepoštivanje prava zaposlenika – može rezultirati narušenjem njegove produktivnosti, profitabilnosti pa i ugleda.

 

Način kako možemo pomoći:

  • Politika i problematika radnog mjesta — Pomažemo oko uvođenja, nadzora i provedbe politike vezane uz seksualno uznemiravanje, diskriminaciju, testiranja na alkohol i droge, pravo zaposlenika na privatnost i obiteljski život te bolovanja.
  • Otkazi i otpuštanja — Pružamo usluge savjetovanja te s tim u vezi vodimo pregovore u vezi s raskidom ugovora o radu.
  • Parnice u vezi s radnim odnosom — Pružamo usluge zastupanja u predmetima zbog nezakonitih otkaza, diskriminacije ili uznemiravanja, nastupamo u ulozi tužitelja i branitelja.
  • Zaključenje ugovora o radu — Pružamo usluge savjetovanja te sastavljamo ugovore o radu.

 

 

 

 

 

© Copyright 2011. Borić&Partneri