USLUGE

KONTAKT

 

Odvjetničko društvo Borić & Partneri d.o.o. pruža pravne usluge u području cjelokupnog privatnog prava.
U nastavku smo Vam slobodni predstaviti naše usluge po odabranim granama prava.

 

PODRUČJA RADA

Odvjetničko društvo Borić & partneri d.o.o.

 

Josipa Marohnića 1,Hypo Centar – B3

 

HR-10 000 Zagreb

 

Telefon: (+385 1) 4924 500

 

Telefax: (+385 1) 4924 529

 

E-Mail: office@boric.hr

 

 

 

 

© Copyright 2011. Borić&Partneri